Chuyên mục: truyền thông tuyển sinh    Ngày đăng: 13/03/2018

Hai giảng viên Trường Đại học Văn hóa TPHCM được Hội đồng chức danh nhà nước phong hàm Phó giáo sư trong năm 2017


Là một trường thuộc nhóm đầu trong sự nghiệp đào đạo cán bộ ngành văn hóa nghệ thuật, truyền thông và du lịch, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiều năm qua, Đại học Văn hóa TPHCM có nhiều đóng góp to lớn trong việc cung câp một nguồn nhân lực dồi dào cho xã hội, không chỉ khu vực phía Nam, mà còn ở phạm vi cả nước. Có được thành quả đó, ngoài những đóng góp chung của cả tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường, thì những nỗ lực phấn đấu của cá nhân từng giảng viên cũng đóng một vài trò hết sức to lớn.

Ngoài công tác giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Nhà trường trong nhiều năm qua cũng đạt được những thành công to lớn. Do vậy, nhiều giảng viên Nhà trường có đủ cơ sở và tiêu chuẩn để được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước xét công nhận các chức danh giáo sự và phó giáo sư.

(Trường ĐH Văn hóa TPHCM có lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển)

Ngày 01/02/2018 vừa qua, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên đã đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017. Trong đó, Trường Đại học Văn hóa TPHCM có hai giảng viên được công nhận đạt chuẩn Phó giáo sư. Cụ thể gồm có: thầy Nguyễn Thế Dũng (Hiệu trưởng Nhà trường) được phong hàm Phó giáo sư thuộc ngành/ chuyên ngành Văn hóa; thầy Trần Hoài Anh (Giảng viên Khoa Văn hóa học) được phong hàm Phó giáo sư thuộc ngành/ chuyên ngành Văn học.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Văn hóa TPHCM có 05 phó giáo sư đang công tác tại nhiều vị trí, chức danh, từ cấp lãnh đạo Nhà trường đến các Khoa chuyên môn.

(Nhiều đóng góp của các Giáo sư và Phó Giáo sư đã được ghi nhận)

Có thể nói, đây là thành quả vô cùng to lớn của nhà trường trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của mình. Những thành công về mặt học thuật, nghiên cứu và giảng dạy của các giảng viên, cũng như những đóng góp to lớn khác trong quá tình công tác của mình, phần nào tái khẳng định vị thế của Nhà trường đối với xã hội trong sự gnhieepj giáo dục và đào tạo. Đặc biệt là sứ mệnh và định hướng trong đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, truyền thông và du lịch của Nhà trường cho nhu cầu của xã hội.

 

Tin: Tôn Long Hạ

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154