Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 26-03-2018 02:03:43
Xem thêm

Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu và Triết lý giáo dục

Ngày đăng: 26-03-2018 02:03:38

Sứ mạng, Tầm nhìn, Mục tiêu và Triết lý giáo của Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm

Quá trình hình thành và phát triển

Ngày đăng: 26-03-2018 02:03:19

Ngày 03/01/1976, theo quyết định của Bộ Văn hoá Thông tin miền Nam,

Xem thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

 


Copyright © 2018 - http://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.