Giới thiệu
Phòng Công tác Sinh viên

1. Giới thiệu Phòng Công tác sinh viên được chính thức thành lập từ tháng 9/2002 theo Quyết định số 100/QĐ-TCĐVH ngày 20/8/2002 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Văn hóa Tp.HCM, nay là trường ĐH văn

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154