Đề tài nghiên cứu
Trường Đại học Văn hóa TPHCM báo cáo đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tại tỉnh Tiền Giang

Trường Đại học Văn hóa TPHCM báo cáo đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tại tỉnh Tiền Giang

Trường Đại học Văn hóa TPHCM Báo cáo tổng hợp Dự án "Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các dân tộc thiểu số khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên"

Trường Đại học Văn hóa TPHCM Báo cáo tổng hợp Dự án "Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các dân tộc thiểu số khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên"

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch gắn với các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch gắn với các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam"

Trường Đại học Văn hóa TPHCM chung tay cùng cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên trong bảo vệ môi trường

Trường Đại học Văn hóa TPHCM chung tay cùng cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên trong bảo vệ môi trường

Nghiệm thu Giáo trình Logic học

Nghiệm thu "Giáo trình Logic học"

Nghiệm thu cấp Bộ các giáo trình "Tổ chức kho bảo quản hiện vật bảo tàng" và "Lý thuyết truyền thông văn hóa"

Nghiện thu cấp Bộ các giáo trình "Tổ chức kho bảo quản hiện vật bảo tàng" và "Lý thuyết truyền thông văn hóa"

Trường Đại học Văn hóa TPHCM với dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các dân tộc thiểu số khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên”

Trường Đại học Văn hóa TPHCM với dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các dân tộc thiểu số khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên”

Thạc sĩ Thái Thu Hoài và công trình nghiên cứu khoa học

Thạc sĩ Thái Thu Hoài và công trình nghiên cứu khoa học "Văn hóa - Những góc nhìn đa diện"

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Văn hóa TPHCM chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Văn hóa TPHCM chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học "Biến đổi đời sống văn hóa các dân tộc Ê-đê, Gia Rai, M'Nông ở Tây Nguyên"

  Ngày 22/5/2015 Hội đồng đánh giá nghiệm thu công trình khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học "Biến đổi đời sống văn hóa các dân

Nghiệm thu giáo trình "Bảo quản hiện vật đồ dệt"

Ngày 06/5/2015 Hội đồng khoa học trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp Trường giáo trình "Bảo quản hiện vật đồ dệt" do thạc sĩ Nguyễn Đình Thanh chủ biên và thạc sĩ Nguyễn Đình

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học "Múa bóng rỗi - Nghệ thuật tâm linh và giải trí ở Nam Bộ"

Ngày 13/4/2015, Hội đồng khoa học Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài khoa học "Múa bóng rỗi - Nghệ thuật tâm linh và giải trí ở Nam Bộ" do Tiến sĩ Mai Mỹ Duyên

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học "Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp"

Ngày 28/3/2015 Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài "Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực

Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long - Thực trạng và giải pháp

Ngày 10/02/2015 Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức buổi đánh giá báo cáo khoa học đề tài cấp Bộ "Văn hóa đọc của đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng Sông

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (Thông qua khảo sát thực tiễn tại khu vực Tây Nam Bộ)

Ngày 01/12/2014 Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đã tổ chức nghiệm thu đánh giá đề tài "Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý vấn đề phụ nữ kết hôn với người nước ngoài (Thông qua

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154