Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 23-07-2019


Công văn điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2019

Đề án tuyển sinh năm 2019 đã điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nguồn: Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT

Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật ngày 11/07/2019)

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

 


Copyright © 2018 - http://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.