Đào tạo ngắn hạn
Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm tháng 6 năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học "Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm tháng 6 năm 2017"

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích - Tháng 6 năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa học "Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích"

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 5, năm 2017

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 5, năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm khóa 5 năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn "Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm" khóa 5 năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM khai giảng Lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ Thư viện trường học tại An Giang

Trường Đại học Văn hóa Tp.HCM khai giảng Lớp đào tạo ngắn hạn Nghiệp vụ Thư viện trường học tại An Giang

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh hiện thực hóa chủ trương đào tạo theo hướng thực hành ứng dụng

Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh hiện thực hóa chủ trương đào tạo theo hướng thực hành ứng dụng

Thông báo chiêu sinh Khóa đào tạo ngắn hạn “Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 5 năm 2016

Thông báo chiêu sinh Khóa đào tạo ngắn hạn “Nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm” khóa 5 năm 2016

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 4, năm 2016

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 4, năm 2016

Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 4 (khai giảng ngày 08/8/2016)

Thông báo nhập học Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh xuất bản phẩm, khóa 4 (khai giảng ngày 08/8/2016)

Bế giảng lớp tổ chức sự kiện đầu tiên tại Kiên Giang

Bế giảng lớp tổ chức sự kiện đầu tiên tại Kiên Giang

Chiêu sinh đào tạo ngắn hạn "Nghiệp vụ kinh doanh Xuất bản phẩm" - Khóa 4, năm 2016

Chiêu sinh đào tạo ngắn hạn "Nghiệp vụ kinh doanh Xuất bản phẩm" - Khóa 4, năm 2016

Bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học "Tổ chức - Sản xuất chương trình sự kiện"

Bế giảng và trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học "Tổ chức - Sản xuất chương trình sự kiện"

Chiêu sinh khóa học “Tổ chức - Sản xuất chương trình sự kiện”

Chiêu sinh khóa học “Tổ chức - Sản xuất chương trình sự kiện”

Khai giảng Khóa "Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích" tại Cần Thơ

Khai giảng Khóa "Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích" tại Cần Thơ

Thông báo chiêu sinh đào tạo ngắn hạn khóa học “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”

Thông báo chiêu sinh đào tạo ngắn hạn khóa học “Bồi dưỡng kiến thức Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích”

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154