Chuyên mục: Thông báo    Ngày đăng: 16/08/2017

Danh sách sinh viên hoãn thi - Các lớp đại học, cao đẳng hệ chính quy, Học kỳ II (2016 - 2017)


DANH SÁCH SINH VIÊN HOÃN THI CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
Học kỳ 2 (2016-2017) Hình thức thi: Tự luận, Vấn đáp

 

MỜI SINH VIÊN CÁC LỚP XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY

 

(Tôn Long Hạ - BBT Website, cập nhật)

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154