VHSO - Nhằm kiểm điểm, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình và kết quả đạt được qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và công tác xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực; làm rõ những hạn chế, khuyết điếm, nguyên nhân; rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo cho nửa nhiệm kỳ còn lại; tiếp tục bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Đoàn chủ tọa điều hành Hội nghị sơ kết chiều ngày 2/6.

      Chiều ngày 2/6, tại Hội trường cơ sở 2 số 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Trường”. Đến dự Hội nghị có Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Nguyễn Thế Dũng, UVBTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Lâm Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy; cùng toàn thể các đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. 

     Đ/c Lâm Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 5 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 7 tháng cuối năm 2023.

      Báo cáo sơ kết Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu Đảng bộ Trường nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm vụ của Đảng bộ tập trung thực hiện nửa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đ/c Nguyễn Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy cho biết: Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ 3/2020 - 5/2023), Đảng ủy Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện cơ bản, đạt kết quả các nhiệm vụ chính trị của Trường và công tác xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Trường Đai học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh được Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá là tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền 2020, 2021 và 2022.

Đ/c Nguyễn Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy phát biểu tổng kết Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023 của Đảng bộ Trường.

      Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, Đ/c Lâm Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 5 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 7 tháng cuối năm 2023. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị theo từng lĩnh vực được giao, triển khai xây dựng các chương trình hành động, công tác phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 tháng đầu năm 2023; Các công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể,…

Đ/c Lương Văn Nhiền, Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

      5 tháng đầu năm 2023, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện cơ bản, có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc chuyên môn và công tác xây dựng Đảng bộ so với phương hướng và nhiệm vụ năm 2023 mà Đảng bộ đã thống nhất đề ra tại hội nghị Đảng bộ ngày 08/02/2023. Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2023, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian 7 tháng cuối năm 2023.

Đ/c Bùi Văn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Báo cáo kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Kết thúc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thế Dũng, Bí thư Đảng ủy đã thông qua kết luận Hội nghị và đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện của toàn Đảng bộ nhà trường trong nữa cuối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 07 tháng cuối năm 2023 với sự thống nhất của 100% đảng viên tham dự Hội nghị./.

        Tin và ảnh:  Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP. HCM.

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases