Sáng ngày 20/7, tại nhà khách La Thành – TP. Hà Nội, đã diễn ra Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ 8 (2020 - 2025). Tham dự đại hội, có Đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng hơn 300 đại biểu là những nhà sưu tầm, nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ dân gian; hội viên Hội Văn nghệ dân gian cả nước cùng có mặt.

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh

      Phát biểu tại Đại hội, Đ/c Võ Văn Thưởng khẳng định: “Khối di sản văn hóa - văn nghệ dân gian của 54 dân tộc là rất lớn, bao gồm những giá trị tinh thần quý báu gắn bó bền chặt với cuộc sống con người”. Ðồng chí ghi nhận, chúc mừng những thành tựu mà Hội Văn nghệ dân gian đã đạt được trong những năm qua. Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Đ/c Võ Văn Thưởng đề nghị, nhiệm kỳ tới, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Ðảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Hội và hội viên, thực hiện tốt Nghị quyết Ðại hội 8 của Hội; tham mưu cho Ðảng, Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam cần xử lý hài hòa giữa bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với phát triển kinh tế, du lịch bền vững, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; chú trọng việc đổi mới phương thức hoạt động hội gắn với đặc trưng, đặc thù của Hội, huy động các nguồn lực góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian, dân tộc; xây dựng các đơn vị vững về chuyên môn, có tinh thần đoàn kết để hoàn thành nhiều công trình sưu tầm, nghiên cứu nhằm lưu giữ, phát huy những di sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam có giá trị, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trực tiếp là ngành công nghiệp du lịch…Bên cạnh đó Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong công tác bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống; hoàn thiện việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

PGS.TS. Lâm Nhân (ngoài cùng từ trái sang) là một trong 13 thành viên của BCH Hội VNDG nhiệm kỳ 8.

      Đại hội đã bầu ra 13 thành viên là Ủy viên Ban chấp hành Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ khóa VIII (2020-2025). Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hồng Lý được bầu là Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam. PGS.TS. Lâm Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM là Ủy viên Thường vụ của Hội, phụ trách khu vực TP. Hồ Chí Minh; ThS. Phan Đình Dũng, Giảng viên Khoa Kiến thức cơ bản Trường Đại học Văn hóa TP.HCM là Ủy viên phụ trách khu vực Đông Nam Bộ./.

        Tin và ảnh:  Hội VNDG tại Trường ĐHVH TP.HCM

Hoàng Hải - BBT Website (biên tập).

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases