Sáng ngày 9/4/2019,  đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế, Khoa Di sản văn hóa Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đã làm việc với Viện Đời sống xã hội, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Tp. HCM, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật Tp. HCM và 2 chuyên gia của Đại học Nottingham (Vương quốc Anh): bà Sophie Fuggle và ông John Hutnuk tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh.

     Đại diện Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế, Khoa Di sản văn hóa Trường làm việc với các đối tác sáng ngày 9/4. Ảnh: Lan Hương.

      Nội dung buổi làm việc tập trung vào 3 vấn đề:

     1.Phát triển dự án nghiên cứu và xuất bản sách về Bảo tàng ở Thành phố Hồ Chí Minh: Ý tưởng, mục đích và các góc độ triển khai dự án.

     2.Điểm mạnh, điểm yếu, thách thức, cơ hội và  kế hoạch phát triển của các bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh.

     3.Tổ chức hội thảo quốc tế về di sản và bảo tàng trong bối cảnh đương đại (dự kiến vào cuối tháng 8/2019).

     Buổi làm việc này đã kết nối và hình thành nhóm chủ chốt cho việc phát triển các dự án về di sản, bảo tàng với sự tham gia của 4 đối tác:

     - Viện Đời sống xã hội,

     - Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh

     - Các bảo tàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

     - Các chuyên gia nước ngoài

     Hy vọng, từng bước hợp tác và chia sẻ, việc kết nối của 4 nhóm đối tác sẽ mang lại những hiệu quả thiết thực đối với các bảo tàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Lan Hương - Khoa Di sản Văn hóa.

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases