Giới thiệu về Hội đồng Khoa học Đào tạo

Ngày đăng: 01-04-2018 11:04:55

Hội đồng Khoa học Đào tạo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục đại học và Điều lệ Trường Đại

Xem thêm

Cơ cấu tổ chức của Đảng Bộ trường Đại học Văn hóa TPHCM

Ngày đăng: 26-03-2018 03:03:20

Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và tuyên truyền, vận động

Xem thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

 


Copyright © 2018 - http://hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.