Các hoạt động nghiên cứu khoa học
Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch gắn với các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam"

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch gắn với các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam"

Trường Đại học Văn hóa TPHCM chung tay cùng cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên trong bảo vệ môi trường

Trường Đại học Văn hóa TPHCM chung tay cùng cộng đồng các dân tộc thiểu số khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên trong bảo vệ môi trường

Nghiệm thu Giáo trình Logic học

Nghiệm thu "Giáo trình Logic học"

Ngày hội Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Ngày hội Khoa học và Công nghệ tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM

Thạc sĩ Thái Thu Hoài và công trình nghiên cứu khoa học

Thạc sĩ Thái Thu Hoài và công trình nghiên cứu khoa học "Văn hóa - Những góc nhìn đa diện"

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Văn hóa TPHCM chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Văn hóa TPHCM chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu Giáo trình cấp Trường "Khai thác hàng hóa xuất bản phẩm"

Nghiệm thu Giáo trình cấp Trường "Khai thác hàng hóa xuất bản phẩm"

Nghiệm thu giáo trình cấp Bộ “Thư viện học đại cương”

Nghiệm thu giáo trình cấp Bộ “Thư viện học đại cương”

Thông báo về việc tham dự lễ phục dựng Lễ cưới truyền thống của dân tộc Rơ Măm

Thông báo về việc tham dự lễ phục dựng Lễ cưới truyền thống của dân tộc Rơ Măm

Hoạt động của Trường Đại học Văn hóa TPHCM tại hội thảo quốc gia về văn hóa biển đảo, tổ chức tại tỉnh Quảng Bình

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức các hoạt động về hội thảo “Văn hóa biển đảo – Nguồn lực phát triển bền vững”

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154